Fedar | Thông báo về kỳ nghỉ Tết Trung thu 2021

September 18, 2021
tin tức mới nhất của công ty về Fedar | Thông báo về kỳ nghỉ Tết Trung thu 2021

Làn gió mùa thu đưa mát, thơm vàng osmanthus.Chúng ta sắp sửa mở ra Tết Trung thu sum họp bên gia đình.Theo "Thông báo về việc bố trí nghỉ một phần năm 2021" do Văn phòng Hội đồng Nhà nước ban hành, việc bố trí nghỉ Tết Trung thu năm 2021 như sau:


[Thời gian nghỉ lễ: 19 tháng 9 đến 21 tháng 9 năm 2021]